اطلاعات مدرس

پژمان اقبالی

دانشجوی دکتری بیومکانیک دانشگاه EPFL سوئیس

مهندس پژمان اقبالی در حال حاضر دانشجوی دکتری بیومکانیک دانشگاه EPFL سوئیس میباشند.

ایشان مشغول کار بر روی پروژه خود در زمینه هوش مصنوعی در پزشکی میباشند.

ایشان مسلط به زبان های برنامه نویسی نظیر PYTHON ,R و MATLAB میباشند.

مهندس پژمان اقبالی

بیش از

دانشجو در دوره های آموزشی این مدرس شرکت کرده اند
0